Hydroponics

Vattenkultur eller Hydrokultur

Vattenkultur eller hydrokultur är växtodling i konstgjord miljö
där de nödvändiga äxtnäringsämnena tillförs rötterna i en vattenlösning